Vår vision är en värld där alla individer, barn och vuxna, har möjlighet att påverka sitt egna liv och livssituation. Alla barn och ungdomar ska få sina grundläggande behov och rättigheter tillgodosedda så att de kan utvecklas till trygga individer med självtillit och framtidstro.

img_9515