Executive board

Ordförande: Karolin Kral

Karolin arbetar som kurator inom primärvården. Hon är utbildad socionom med en magister i internationellt socialt arbete. Karolin har en grundkurs i journalistik från Poppius journalistskola, studerat socialantropologi samt Harvard Trauma and Recovery Mastery Certificate Program. Hon har tidigare arbetat med internationellt utvecklingssamarbete varav 3 år för International Labour Organisation (ILO) i Thailand. Sitter även i styrelsen för stiftelsen Rights Now.

Vice ordförande: Karl Svensson

Karl är utbildad inom business and management. Efter sin kandidatutbildning i Nederländerna blev det ett naturligt val att återvända till Kenya där han är  uppväxt. Väl i Kenya var Karl drivande i omstruktureringen av två bolag innan han var med och startade ett företag med en god vän. Karl återvände till Sverige förra året för att vidareutbilda sig på masternivå inom internationellt företagande. Med sin bakgrund och erfarenhet vill Karl vara med och driva Kids Future till nya nivåer.

Kassör & medlemsansvarig: Pirjo Väisänen

Pirjo är gymnasieekonom och arbetar i resebranschen med flyg- och hotellkalkylering. Pirjo är även produktägare för företagets försäljningssystem och arbetar med Fritidsresors systemutveckling. Pirjo har ett långvarigt intresse och engagemang för minoritetsbefolkningars rättigheter.

Sekreterare: Bernice Glimberg

Bernice Glimberg har en examen i mänskliga rättigheter och konsthistoria. Hon är uppvuxen i Kenya och har utkommit med böckerna ”Finding the Way back to Childhood” om rehabilitering av barnsoldater i Södra Sudan, samt ”Göra Skillnad” en bok om samhällsförändring. Bernice har haft två fotoutställningar med bilder från Öst-och Väst Afrika med syfte att spegla mänskliga rättigheter på ett verklighetstroget och berörande sätt. Bernice jobbar som Traffic Manager på Barnebys.se

Vice kassör, design- och hantverksansvarig: Katarina Selin

Katarina arbetar som gruppchef inom kommun. Hon är utbildad inom design och sömnad och har haft egen sömnadsateljé. Utöver hantverksutbildning är hon kulturvetare, och har en magisterexamen med antropologi som huvudämne. Katarina är berest i stora delar av världen och har besökt Syodostasien vid ett flertal tillfällen.

Akira Nossborn

Akira har studerat på SAE’s musiklinje med inriktning songwriting och musikproduktion Han är professionell dansare men har sedan ett par år har valt att fokusera på att skriva och producera egen musik. Han har tidigare arbetat som musiklärare för åk 4-6 på Kunskapsskolan i Saltsjöbaden. Akira har ett stort engagemang för rättvisa och frihet där han ser en stark koppling till barns och djurs rättigheter och situation i världen.

Suppleanter

Anna Ambrose

Anna är utbildad lärare med en PhD i  barn-och ungdomsvetenskap och arbetar på skolverket. Anna har ett långvarigt samhällsengagemang – från svenska freds- och skiljedomsföreningen till praktik i Indien där hon var involverad i uppstart av ett barnhem

Trang Le

Trang har en juristexamen från Hanois universitet i Vietnam och har kompletterat sina studier med en socionomexamen i Sverige. Arbetar nu med ensamkommande flyktingbarn i Stockholm stad. Trang har varit med och startat en vietnamesisk förening i Sverige och har arbetat i en förening som arbetar för att barn från etniska minoriteter i Vietnamn ska ha tillgång till bla utbildning.