Historia

Kids Future

Kids Future startade som en systerorganisation till Kids Ark. Genom Kids Ark kom Kids Future i kontakt med DLA, ett nätverk för minoritetsgruppen röd lahu. Kids Future har samarbetat med DLA i arbetet att fler personer ska erhålla thailändskt medborgarskap och främja utbildning. Samarbetet med Kids Arks handlar om att på olika sätt arbeta för att barn ska få bästa möjliga förutsättningar för att klara av grundskolan.

House of Hope

Vi besöker en skola och möter en lärare med stort engagemang. Varje gång vi kommer på besök ber hon oss att ta in flera i fadderbarnsprojektet. Vi lovar att försöka. En dag ber vi henne att samla de mest behövande barnen till nästa gång vi planerar att besöka skolan.   Vid det skolbesöket fann vi rader av barn sittandes på golvet i en av de större skolsalarna. Omkring 40-50 barn i olika åldrar. När vi ser alla barn vänder vi oss till läraren.

 

”Vi bad dig samla de mest behövande barnen”

”Ja, det är dessa barn”

 

Vi bestämde oss för att göra hembesök hos barnen. Vi lastade vår pickup full med barn på flaket och inne i bilen. 20-25 barn fick plats. Läraren hade även tillgång till en pickup och gjorde likadant. Färden gick nu till många olika områden och boenden. Det var känslomässigt svårt. Jag brukar inte gråta så lätt men här brände tårarna bakom ögonlocken vid ett flertal tillfällen och i några fall var det omöjligt att hålla dem tillbaka. Alla dessa barn rubricerades som ”slow learners”, vilket vi inte ansåg möjligt. Då vi tog del av barnens hemförhållanden visade det sig att de hade många svåra förluster och att många av föräldrarna var döda, svårt sjuka och/eller grava missbrukare, arbetslösa och fattigdomen var påtaglig. Undra på att barnen inte kunde koncentrera sig på skoluppgifter.

 

Vad kan vi göra? Svårt att snabbt skaffa faddrar till alla barn och de behövde mer. Nu föddes tanken till House of Hope ett ”fritidshem” dit barnen kunde gå efter skolan. Ett ställe där barnen fick känna att de var betydelsefulla, omtyckta, vara barn, leka, få hjälp med läxor, lära sig om datorer/internet, få snacks efter skolan och en näringsriktig måltid innan de gick hem. Ett hus fullt av hopp. Vi pratade med lärare, rektor, grupper av bybor, vårdnadshavare, byrådet och hälsocentralen. Hälsocentralen hade ett utrymme de inte använde, som vi fick ”hyra” om vi bidrog med ris till luncherna på skolan. Vi hittade givare och verksamheten kunde börja. Sen dess har vi startat och drivit fler Houses of Hope.

 

—Rita Holm Gustafsson,

grundare till Kids Ark och Kids Future.

 

Mayuree

Kids Ark Foundation grundades år 2000 av Rita Holm Gustafsson och Allan Gustafsson efter att de arbetat volontärt under några månader på ett barnhemmet Viengping i Chiang Mai. Där träffade de föreståndaren Mayuree Yoktree.

 

”Det finns en grupp barn som glöms bort. Visst de är lyckligt lottade som inte är hiv-positiva trots att deras föräldrar dött i aids. Men de utgör en mycket sårbar grupp och blir utsatta för många risker om de lämnas att själva ta hand om sin framtid”.

 

Vi besökte Sit och hans två systrar som bodde med morfar och mormor. Sit var hiv-positiv liksom en av systrarna. Mor och far var döda i aids. Morföräldrarna gamla, utslitna. Sit och hans hiv-positiva syster grep hårdast tag i våra känslor. Ett år senare vare Sit död, den hiv-positiva systern fanns mestadels på sjukhus och skulle snart följa sin lillebror. Morfar var död. Mormor kunde inte, orkade inte försörja både sig själv och den hiv-negativa dottern Nasir som flyttat till ett barnhem.

 

”Detta är en lösning i tredje hand. Bäst vore om barn och mormor kunde få ekonomiskt stöd så att Nasir fick vara kvar hemma. Näst bäst vore om vi kunde hitta ett bra fosterhem för Na-sir” fortsätter Mayuree.

Nabu

Nabu, en ung stolt kvinna tillhörande den etniska minoriteten röd lahu, bjöd in oss till sin by belägen nära den Burmesiska gränsen (två dagars vandring) i norra Thailand för att visa oss de svårigheter, utmaningar och möjligheter hon upplevde. Nabu var hiv-positiv och ensam försörjare för sina tre egna barn, två av systerns barn och ett av broderns barn. Systern hade försvunnit, brodern var död i aids. Nabus make hade försvunnit in i djungeln då han blev mycket sjuk också han i hivrelaterad sjukdom. Han hade vandrat över gränsen från Burma och hade inget thailändskt medborgarskap.

 

Nabu guidade oss runt i sin by. Vi besökte flera hus där mor- och farföräldrar bodde med sina barnbarn. Mellangenerationen var borta. Många kvinnor hade köpts eller av annan anledning åkt till städer/tätorter i tron att de skulle arbeta på restaurang, men som i verkligheten var förtäckt prostitution. De fick börja med att betala av den summa de blivit köpta för och därefter skicka hem en summa till föräldrar och barn. Ganska snart blev de hiv-positiva och då inte längre attraktiva på ”marknaden”. Nabu hade även upplevt detta. I byn hade hon en mycket stark ställning och byborna ville inte tala om henne som prostituerad. Man sade i stället att hon hade haft många pojkvänner.

 

Vi blev mycket tagna av det vi såg och hörde och erbjöd oss att försöka hitta faddrar till de barn Nabu hade att försörja. Nabu tackade men ville att vi skulle hitta faddrar till ett av hennes barn och att andra familjer skulle få faddrar till sina barn. Nabu hade en dröm. Att det skulle byggas och drivas ett dagis i byn där barnen kunde vara då kvinnorna måste arbeta på fälten. Nabus dröm blev verklighet innan hon dog. Dagiset kunde efter 5 år överföras till de thailändska lokala myndigheterna.

Rektor Kanja i Ban Wa Na Luang

Vi träffar Kanja efter en brand i skolan där hon arbetar. Barnens kläder har brunnit upp varför de är klädda i vad som finns. Killar i kjolar och tjejer i byxor. Den dator de nyss fått har räddats men alla skolböcker som inköpts för det statliga anslaget har förstörts av lågorna. Vi kan ersätta kostnaderna för skolböckerna och Kanja sätter sig på bussen. Reser 18 mil på dåliga vägar, för att köpa nya böcker. Kanja brinner för sitt arbete och för barnen. Hon har arbetat många år, åkt runt bland avlägsna byar för att informera om vikten av skolgång. Hon har även gått runt i den by som ligger nära skolan för att se till att barnen inte är ute nattetid utan är hemma och ägnar sig åt läxläsning.

 

Kanjas dröm är sovsalar för barn som har lång och svår skolväg. I samarbete med Kids Ark byggs sovsalarna. De fylls snabbt med barn varav somliga inte har några anhöriga varför de bor där även under loven. I varje sovsal sover en lärare.

 

Skolan blir allt mer populär, fler elever vill gå på denna skola. Undervisningen är av god kvalitet, föräldrar/vårdnadshavare involveras och förståelsen för vikten av kunskap sprider sig. Kids Ark har fortsatt samarbete med skolan.

Några milstolpar i Kids Futures historia

 

2002

Föreningen bildades som en systerförening till Kids Ark Foundation/Thailand av Rita Holm Gustafsson och Allan Gustafsson under namnet Kids Ark Sweden.

 

2004

Medlemskap i Forum Syd.

 

2005

Namnbyte till Kids Future. 90 000-konto beviljades av Stiftelsen för Insamlingskontroll.

 

2006

Erhåller första bidraget från Forum Syd/Sida till ett informationsprojekt om reproduktiv hälsa inkl HIV/Aids på lahu för minoritetsfolket lahu.

 

2007

Erhåller första bidraget från Henkel Norden till start av risbanker i fem byar.

 

2008

Lahunätverket blir en etablerad och registrerad org anisation enligt thailändsk lag den 11 juli 2008, och antog namnet Development Quality of Life Lahu Association (DLA).

 

2011

Let’s Talk HIV anordnade en auktion på Bukowskis, där är olika konstnärer skänkte sina alster och behållningen skänktes till Kids Ark via Kids Future.

 

2014

Blir godkända av Givarguiden.

 

2015

Ändrar stadgarna så att Kids Future ges möjlighet till samarbete med organisationer i Asien, Afrika och Europa. Inleder samarbete med APV i Burundi Ändrar stadgarna så att Kids Future ges möjlighet till samarbete med organisationer i Asien, Afrika och Europa. Inleder samarbete med APV i Burundi. För att göra en insats i den flyktingkris som pågår i Europa samlar Kids Future medel till I AM YOU’s verksamhet i Europa.

 

2016

Fattar beslut om att Kids Futures fokus ska vara att tillsammans med Kids Ark och andra samarbetspartners bidra till och vidareutveckla Houses of Hope.