Vad vi gör

Om Kids Future

Kids Future är en religiöst och partipolitiskt obunden förening som bildades 2002.  Vi arbetar för att alla barn och unga ska ha tillgång till en trygg plats och vårt engagemang grundar sig i tron på att alla ska få utvecklas till sin fulla potential. Vi vill bidra till en värld där fler ges möjligheter att leva efter sina önskemål.

Kids Future ger stöd till Houses of Hope – en mötesplats för barn och ungdomar. Ett House of Hope är en plats för positiv utveckling där barn och unga får växa utifrån sina förutsättningar och förmågor med  stöd från trygga vuxna.

 

 

 

Houses of Hope

House of Hope är ett forum som drivs av lokala organisationer som erbjuder aktiviteter vilka syftar till att utveckla barns självkänsla, självmedkänsla, självförtroende, självtillit och kompetens.

 

 

Intentionen är att barnen ska få en känsla av tillhörighet och sammanhang för att kunna utvecklas till individer som vill bidra till sin egen och samhällets utveckling.

 

 

Läs mer om Houses of Hope