What we do

Vem går ditt bidrag till

Apisara är 19 år studerar nu på universitet. Hon berättar att hon lärt sig många nya saker på House of Hope och har fått många nya vänner. Det var betydelsefullt att få hjälp med läxor och att lära sig att prata med andra utan att vara så blyg. Apisara berättar att när hon började på House of Hope åt hon inga grönsaker. På House of Hope serveras näringrik mat varje dag och nu har hon lärt sig om alla grönsaker.   

Yotin är 15 år och har gått på House of Hope sen åk 3. Yotin tycker om sport. På House of Hope har han fått prova flera olika sportaktiviteter som badminton och fotboll. House of Hope har betytt mycket för Yotin som berättar att både hans betyg i skolan och hans självförtroende har förbättrats. Och att få åka på olika utflykter har varit spännande.

Houses of Hope

House of Hope är ett forum som drivs av lokala organisationer som erbjuder aktiviteter vilka syftar till att utveckla barns självkänsla, självmedkänsla, självförtroende, självtillit och kompetens.     Intentionen är att barnen ska få en känsla av tillhörighet och sammanhang för att kunna utvecklas till individer som vill bidra till sin egen och samhällets utveckling.

   

Om Kids Future

Kids Future är en religiöst och partipolitiskt obunden förening som bildades 2002.  Vi arbetar för att alla barn och unga ska ha tillgång till en trygg plats och vårt engagemang grundar sig i tron på att alla ska få utvecklas till sin fulla potential. Vi vill bidra till en värld där fler ges möjligheter att leva efter sina önskemål. Kids Future ger stöd till Houses of Hope – en mötesplats för barn och ungdomar. Ett House of Hope är en plats för positiv utveckling där barn och unga får växa utifrån sina förutsättningar och förmågor med  stöd från trygga vuxna.         Läs mer om Houses of Hope