Vem går ditt bidrag till

Läs mer nedan

Kids Future

Kids Future är en religiöst och partipolitiskt obunden förening som bildades 2002.  Vi arbetar för att alla barn och unga ska ha tillgång till en trygg plats och vårt engagemang grundar sig i tron på att alla ska få utvecklas till sin fulla potential. Vi vill bidra till en värld där fler ges möjligheter att leva efter sina önskemål. Kids Future ger stöd till Houses of Hope – en mötesplats för barn och ungdomar. Ett House of Hope är en plats för positiv utveckling där barn och unga får växa utifrån sina förutsättningar och förmågor med  stöd från trygga vuxna.

 

Houses of Hope - Kids Ark

House of Hope är ett forum som drivs av lokala organisationer som erbjuder aktiviteter vilka syftar till att utveckla barns självkänsla, självmedkänsla, självförtroende, självtillit och kompetens.  

Intentionen är att barnen ska få en känsla av tillhörighet och sammanhang för att kunna utvecklas till individer som vill bidra till sin egen och samhällets utveckling.

"Jag studerar på universitet nu. Jag har lärt mig många nya saker på House of Hope och har fått många nya vänner. Det var betydelsefullt att få hjälp med läxor och att lära sig att prata med andra utan att vara så blyg. När jag började på House of Hope åt jag inga grönsaker. På House of Hope serveras näringrik mat varje dag och nu har jag lärt mig om alla grönsaker." ​
Apisara
19 år
"Jag har gått på House of Hope sedan åk 3. Jag tycker om sport, på House of Hope har jag fått prova flera olika sportaktiviteter som badminton och fotboll. House of Hope har betytt mycket för mig. Mina betyg i skolan och mitt självförtroende har förbättrats. Och att få åka på olika utflykter har varit spännande."​
Yotin
15 år
"Utan House of Hope skulle mina söner ha gått ut, träffat kompisar och gjort dumma saker. Mina söner har nu möjligheten att studera på högre nivå tack vare House of Hope."
Junhom
42 år

Du kan läsa mer om stiftelsen Kids Ark och Houses of hope på deras hemsida. Du blir dirigerad till Kids Arks hemsida genom att trycka på knappen nedan.