House of Hope

Houses of Hope

I Thailand samarbetar Kids Future med Kids Ark Foundations som arbetar för att barn och ungdomar ska känna tillit och framtidstro. Kids Ark bedriver daghem och eftermiddagsaktiviteter, så kallade Houses of Hope – en mötesplats för barn och ungdomar.

 

House of Hope erbjuder aktiviteter för att ge barnen en meningsfull fritid samtidigt som de får stöd i att klara av sin skolgång. Syftet är att barnen ska få en känsla av tillhörighet och sammanhang för att kunna utvecklas till individer som vill bidra till sin egen och samhällets utveckling.

 

Aktiviteterna på Houses of Hope är många och varierande såsom läxläsning, trädgårdsskötsel, matlagning och sport och varje dag serveras näringsriktig mat. Och chansen ges till kunskapsutveckling i tex  IT, reproduktiv hälsa, hygien, självförsvar och sömnad.

Så här föddes idén till House of Hope:

Vi besöker en skola och möter en lärare med stort engagemang. Varje gång vi kommer på besök ber hon oss att ta in flera i fadderbarnsprojektet. Vi lovar att försöka.

 

En dag ber vi henne att samla de mest behövande barnen till nästa gång vi planerar att besöka skolan.   Vid det skolbesöket fann vi rader av barn sittandes på golvet i en av de större skolsalarna. Omkring 40-50 barn i olika åldrar. När vi ser alla barn vänder vi oss till läraren.

 

”Vi bad dig samla de mest behövande barnen”

”Ja, det är dessa barn”

 

Vi bestämde oss för att göra hembesök hos barnen. Vi lastade vår pickup full med barn på flaket och inne i bilen. 20-25 barn fick plats. Läraren hade även tillgång till en pickup och gjorde likadant. Färden gick nu till många olika områden och boenden. Det var känslomässigt svårt. Jag brukar inte gråta så lätt men här brände tårarna bakom ögonlocken vid ett flertal tillfällen och i några fall var det omöjligt att hålla dem tillbaka.

 

Alla dessa barn rubricerades som ”slow learners”, vilket vi inte ansåg möjligt. Då vi tog del av barnens hemförhållanden visade det sig att de hade många svåra förluster och att många av föräldrarna var döda, svårt sjuka och/eller grava missbrukare, arbetslösa och fattigdomen var påtaglig. Undra på att barnen inte kunde koncentrera sig på skoluppgifter.

 

Vad kan vi göra? Svårt att snabbt skaffa faddrar till alla barn och de behövde mer. Nu föddes tanken till House of Hope ett ”fritidshem” dit barnen kunde gå efter skolan. Ett ställe där barnen fick känna att de var betydelsefulla, omtyckta, vara barn, leka, få hjälp med läxor, lära sig om datorer/internet, få snacks efter skolan och en näringsriktig måltid innan de gick hem. Ett hus fullt av hopp.

 

Vi pratade med lärare, rektor, grupper av bybor, vårdnadshavare, byrådet och hälsocentralen. Hälsocentralen hade ett utrymme de inte använde, som vi fick ”hyra” om vi bidrog med ris till luncherna på skolan. Vi hittade givare och verksamheten kunde börja. Sen dess har vi startat och drivit fler Houses of Hope.

 

—Rita Holm Gustafsson, grundare till Kids Ark och Kids Future.

 

Stöd oss så kan vi tillsammans hjälpa fler barn till en bättre framtid.

 

Läs mer här