Våra projekt

Läs mer om våra projekt nedan

Kids Ark - Houses of Hope

I Thailand samarbetar Kids Future med Kids Ark Foundation som arbetar för att barn och ungdomar ska känna tillit och framtidstro. Kids Ark bedriver Houses of Hope – en mötesplats för barn och ungdomar.   House of Hope erbjuder aktiviteter för att ge barnen en meningsfull fritid samtidigt som de får stöd i att klara av sin skolgång. Syftet är att barnen ska få en känsla av tillhörighet och sammanhang för att kunna utvecklas till individer som vill bidra till sin egen och samhällets utveckling.   Aktiviteterna på Houses of Hope är många och varierande såsom läxläsning, trädgårdsskötsel, matlagning och sport och varje dag serveras näringsriktig mat. Och chansen ges till kunskapsutveckling i tex  IT, reproduktiv hälsa, hygien, självförsvar och sömnad. 

DLA

DLA:s övergripande mål är  att minoritetsbefolkningen lahu skall bli thailändska medborgare och känna till sina rättigheter och skyldigheter. DLA vill bevara arv, tradition och sin säregna kultur, uppmuntra till utbildning, stödja frihet, rättigheter och social gemenskap samt arbeta för bevarande av natur och miljö. Kids Future stödjer DLA genom ett Forum Syd- finansierat projekt sedan 2010, fortsatt   organisationsutveckling och utbildning i mänskliga rättigheter för lahu-folket, med fokus på kvinnor och unga.

Stöd oss så kan vi tillsammans hjälpa fler barn till en bättre framtid.