Välkommen

Kids Future är en förening där styrelsen jobbar helt ideellt. Vi innehar 90-konto och lyder under Svensk Insamlingskontrolls regler, vilket innebär att maximalt 25% av insamlade medel får gå till central administration. För närvarande uppgår våra administrativa kostnader till endast 6%. Vi är även granskade och godkända av Givarguiden,

Vad vi gör

Kids Future verkar främst i Thailand där vi jobbar med två samarbetsorganisationer - Kids Ark och DLA. I Sverige pågår ett projekt där vi arbetar med ungdomar och föräldrar. Detta görs genom kurser i Acceptance and Commitment Training (ACT).

Houses of Hope

House of Hope är ett forum som drivs av lokala organisationer som erbjuder aktiviteter vilka syftar till att utveckla barns självkänsla, självmedkänsla, självförtroende, självtillit och kompetens. Intentionen är att barnen ska få en känsla av tillhörighet och sammanhang för att kunna utvecklas till individer som vill bidra till sin egen och samhällets utveckling.

Stöd oss

Stöd och medlemskap från organisationer, privatpersoner och företag utgör den ekonomiska grunden för vår verksamhet. Utan er skulle vi inte kunna hjälpa!