Låt barn vara barn!

Om oss

Kids Future arbetar med och för barn och ungdomar. Vår huvudsakliga samarbetspartner är Kids Ark Foundation i norra Thailand. Kids Ark Foundation driver fritidshem, House of Hope, dit kommer barn efter skolan för att få läxhjälp, ny kunskap och mat. Och de leker och har roligt!

Vårt engagemang grundar sig i att alla ska ha möjligheten att utvecklas till sin fulla potential. Oavsett var i världen en är född. Vi vill bidra till en värld där fler ges möjligheter att leva sina liv utifrån sina livsvärderingar och drömmar. Att fler ska få ta del av och bidra till en bättre värld. Barn ska ha tillgång till trygga platser med tillitsfulla och kärleksfulla vuxna.

Vi lyssnar. Vi samarbetar. Vi agerar. 2005 beviljades vi 90-konto, vilket innebär att vi är granskade och godkända av svensk insamlingskontroll. Alla bidrag går till verksamhet med minsta möjliga administrativa kostnader. Kids Ark Foundation utför arbetet på plats i Thailand.

Värderingar

Kids Futures värderingar grundar sig på FNs barnkonvention och alla människors lika värde. Kids Future arbetar med och för människor oavsett etnicitet, nationalitet, härkomst, social bakgrund, sexuell läggning, kön, religiös och politisk uppfattning.

Stöd oss

För att varenda unge har rätt till en mätt, trygg och respektfull barndom.

Vad vi gör

Tillsammans skapar vi förutsättningar för att fler barns rättigheter tillgodoses.

Vårt team

Möt vårt team som ser till att ditt bidrag blir till trygghet, glädje och framtidshopp.

Kids Ark och Kids Future

Kids Ark – en thailändsk stiftelse verksam i nordvästra Thailand. Kids Arks arbete görs i nära samarbete med målgruppen. Tillsammans skapar de förutsättningar för att barn ska få sina rättigheter tillgodosedda – rätt till utbildning, rätt till hälsa  och rätt att växa upp i en säker miljö.

Våra partners bidrag är ovärderliga

Medlemmar, supporters, företag och bidragsgivare – Tillsammans bidrar vi till att fler barn får vara barn!”
 

Kontakta oss

Tack för att du kontaktar oss, vi återkopplar så fort vi hinner.