Category House of Hope

House of Hope stängda

På grund av lock down har Kids Ark blivit tvungna att stänga alla House of Hope till preliminärt 1 juni. Vi hoppas att det inte blir längre! Barnen som vanligtvis går på House of Hope kan komma och hämta mat…